Zaloguj się lub Zarejestruj za darmo

Bloodmoon - Zbroje

Lodowa Zbroja
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Lodowe buty średnia 17.00 5000 50 200 100
Lodowy kirys średnia 27.00 5000 50 1000 180
Lodowe rękawice średnia 4.00 1000 50 300 100
Lodowe nagolenniki średnia 12.00 1000 50 600 100
Lodowy hełm średnia 4.00 2000 50 500 175
Lodowe naramienniki średnia 8.00 12000 50 550 18
Lodowa tarcza średnia 13.00 1000 50 400 400

Norska zbroja pancerna
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Norskie buty pancerne ciężka 20.00 5000 66 500 85
Norski kirys pancerny ciężka 30.00 5000 66 1000 300
Norskie rękawice pancerne ciężka 8.00 1000 66 100 100
Norskie nagolenniki pancerne ciężka 18.00 2000 66 300 80
Norski hełm pancerny ciężka 8.00 1000 66 350 200
Norskie naramienniki pancerne ciężka 10.00 1000 66 100 100
Norska tarcza pancerna ciężka 20.00 1000 66 500 100

Niedźwiedzia Zbroja
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Niedźwiedzie buty średnia 14.00 50 15 105 20
Niedźwiedzi kirys średnia 25.00 150 15 325 60
Niedźwiedzie nagolenniki średnia 10.00 120 15 220 45
Niedźwiedzi hełm średnia 4.00 40 15 100 20
Niedźwiedzie rękawice średnia 4.00 40 15 80 10
Niedźwiedzie naramienniki średnia 7.00 60 15 100 16
Niedźwiedzia tarcza średnia 10.00 100 15 150 20

Wilcza Zbroja
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Wilcze buty lekka 4.00 50 15 105 20
Wilczy kirys lekka 9.00 150 15 325 60
Wilcze nagolenniki lekka 7.00 120 15 220 45
Wilczy hełm lekka 2.00 40 15 100 20
Wilcze rękawice lekka 1.50 40 15 80 10
Wilcze naramienniki lekka 2.40 60 15 100 16
Wilcza tarcza lekka 8.00 100 15 100 50

Zbroja Niedźwiedzia Śnieżnego
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Buty Niedźwiedzia Śnieżnego średnia 14.00 5000 35 105 20
Kirys Niedźwiedzia Śnieżnego średnia 25.00 10000 35 325 60
Nagolenniki Niedźw. Śnieżnego średnia 10.00 8500 35 220 45
Hełm Niedźwiedzia Śnieżnego średnia 4.00 3500 35 100 20
Rękawice Niedźw. Śnieżnego średnia 4.00 2000 35 80 10
Naramienniki Niedźw. Śnieżnego średnia 7.00 2000 35 100 16

Zbroja Wilka Śnieżnego
Nazwa Klasa Waga Wartość Ochrona Wytrzymałość Pojemność
Buty Wilka Śnieżnego lekka 4.00 5000 35 105 20
Kirys Wilka Śnieżnego lekka 9.00 10000 35 325 60
Nagolenniki Wilka Śnieżnego lekka 7.00 8500 35 220 45
Hełm Wilka Śnieżnego lekka 2.00 3500 35 100 20
Rękawice Wilka Śnieżnego lekka 1.50 2000 35 80 10
Naramienniki Wilka Śnieżnego lekka 2.40 2000 35 100 16

Ostatnia modyfikacja: 2011-04-30 00:00:00