Zaloguj się lub Zarejestruj za darmo

Alchemia - Receptury

Poniżej przedstawiam kompletną listę efektów oraz składników, które dane efekty wywołują. Wystarczy, że połączysz dwa wymieniona składniki a otrzymasz miskture wywołującą oczekiwany efekt.
(efekt[ang] :: efekt[pl] :: składniki)


Nazwa Angielska: Nazwa Polska: Ingrediencja:
Restore Health Przywrócenie Zdrowia :: Corkbulb Root
:: Corprus Weepings
:: Emerald
:: Marshmerrow
:: Resin
:: Saltrice
:: Wickwheat
Restore Magicka Przywrócenie Many :: Cornberry
:: Daedra's Heart
:: Frost Salts
:: Void Salts
Restore Fatigue Przywrócenie Kondycji :: Chokeweed
:: Crab Meat
:: Hack-lo Leaf
:: Hound Meat
:: Large Kwama Egg
:: Saltrice
:: Scrib Jerky
:: Scuttle
Restore Strength Przywrócenie Siły :: Dreugh Wax
:: Gold Kanet
:: Scamp Skin
:: Stoneflower Petals
Restore Intelligence Przywrócenie Inteligencji :: Bittergreen Petals
:: Ruby
:: Scrap Metal
Restore Willpower Przywrócenie Siły Woli :: Scathecraw
:: Scrib Jelly
:: Trama Root
Restore Agility Przywrócenie Zręczności :: Bonemeal
:: Sload Soap
Restore Speed Przywrócenie Szybkości :: Raw Ebony
:: Resin
Restore Endurance Przywrócenie Wytrzymałości :: Gravedust
:: Scales
Restore Personality Przywrócenie Osobowości :: Guar Hide
:: Heather
:: Scamp Skin
Restore Luck Przywrócenie Szczęścia :: Crab Meat
:: Hack-lo Leaf
:: Kresh Fiber
Resist Fire Odporność na Ogień :: Black Anther
:: Fire Petal
:: Frost Salts
Resist Frost Odporność na Zimno :: Black Lichen
:: Fire Salts
Resist Shock Odporność na Porażenia :: Crab Meat
:: Scrap Metal
Resist Poison Odporność na Truciznę :: Alit Hide
:: Kwama Cuttle
:: Rat Meat
Resist Common Disease Odporność na Zwykłe Choroby :: Ash Yam
:: Kagouti Hide
:: Pearl
:: Resin
Fire Shield Tarcza Ognia :: Cornberry
:: Fire Salts
:: Raw Glass
:: Sload Soap
Frost Shield Tarcza Mrozu :: Frost Salts
:: Large Kwama Egg
:: Raw Ebony
:: Willow Anther
Lightning Shield Tarcza Błyskawic :: Corkbulb Root
:: Crab Meat
:: Scrap Metal
Reflect Odbicie :: Cornberry
:: Diamond
:: Hound Meat
Dispel Rozproszenie :: Bungler's Bane
:: Moon Sugar
:: Pearl
Spell Absorption Absorpcja Magii :: Fire Petal
:: Vampire Dust
:: Void Salts
Night-Eye Nocne Oko :: Daedra's Heart
:: Kagouti Hide
Cure Paralyzation Wyleczenie z Paraliżu :: Corkbulb Root
:: Netch Leather
:: Scamp Skin
:: Willow Anther
Cure Poison Wyleczenie z Zatrucia :: Black Lichen
:: Ghoul Heart
:: Rat Meat
:: Raw Ebony
:: Roobrush
:: Scathecraw
:: Scrib Jelly
Cure Common Disease Wyleczenie ze Zwykłej Choroby :: Chokeweed
:: Daedra Skin
:: Gravedust
:: Green Lichen
:: Muck
:: Red Lichen
:: Willow Anther
Cure Blight Disease Wyleczenie z Zarazy :: Scrib Jelly
:: Ash Salt
Detect Animal Wykrycie Zwierzęcia :: Alit Hide
:: Ampoule Pod
:: Bloat
:: Ectoplasm
Detect Key Wykrycie Kluczy :: Ash Yam
:: Diamond
:: Muck
:: Spore Pod
Detect Enchantment Wykrycie Zaklętych Przedmiotów :: Hound Meat
:: Hypha Facia
:: Marshmerrow
Water Walking Chodzenie po Wodzie :: Ampoule Pod
:: Kwama Cuttle
:: Scales
:: Violet Corprinus
Water Breathing Oddychanie w Wodzie :: Hack-lo Leaf
:: Kwama Cuttle
:: Luminous Russula
:: Pearl
Swift Swim Ryba w Wodzie :: Daedra Skin
:: Scales
:: Scrib Jerky
Levitate Lewitacja :: Coda Flower
:: Racer Plumes
:: Trama Root
Telekinesis Telekineza :: Alit Hide
:: Bonemeal
:: Scuttle
Feather Lekkość :: Heather
:: Ruby
:: Scuttle
Invisibility Niewidzialność :: Bittergreen Petals
:: Diamond
Fortify Health Premia do Zdrowia :: Large Kwama Egg
:: Vampire Dust
:: Scalk Resin
Fortify Magicka Premia do Many :: Emerald
:: Saltrice
:: Stoneflower Petals
Fortify Fatigue Premia do Kondycji :: Hound Meat
:: Scrib Jerky
:: Scuttle
Fortify Strength Premia do Współczynnika: Siła :: Ash Yam
:: Daedra Skin
:: Dreugh Wax
:: Vampire Dust
Fortify Intelligence Premia do Współczynnika: Inteligencja :: Ash Yam
:: Bloat
:: Netch Leather
Fortify Willpower Premia do Współczynnika: Siła Woli :: Bloat
:: Scrib Jelly
:: Wickwheat
Fortify Speed Premia do Współczynnika: Szybkość :: Kagouti Hide
:: Moon Sugar
:: Shalk Resin
Fortify Endurance Premia do Współczynnika: Wytrzymałość :: Daedra's Heart
:: Guar Hide
:: Netch Leather
Fortify Agility Premia do Współczynnika: Zwinność :: Ectoplasm
:: Fire Salts
:: Roobrush
:: Sload Soap
Fortify Personality Premia do Współczynnika: Osobowość :: Green Lichen
:: Kresh Fiber
:: Stoneflower Petals
Fortify Luck Premia do Współczynnika: Szczęście :: Corkbulb Root
:: Corprus Weepings
:: Guar Hide
Opracował Dael
Poprawił Kosmo


Ostatnia modyfikacja: 2011-06-08 00:59:12