Atrybuty

Atrybuty są podstawowym wyznacznikiem definiującym naturę postaci oraz wrodzone predyspozycje, w przeciwieństwie do umiejętności, które określają jak dobrze dany osobnik opanował wykonywanie danych czynności.

W grze The Elder Scrolls III: Morrowind znajduje się osiem podstawowych atrybutów, od których wywodzi się cześć atrybutów pobocznych. Wszystkie wpływają w pewien sposób na rozgrywkę, bezpośredni lub pośrednio.

Przeważnie początkowe wartości atrybutów wahają się między 30 a 50, jednak należy pamiętać, że ich wartość uzależniona jest od rasy oraz płci gracza. Dodatkowo dwa atrybuty, zależnie od klasy, zostaną zwiększone o 10 punktów.

Z wyjątkiem Szczęścia, każdy atrybut odpowiada za 3 do 5 Umiejętności. Trzy wybrane, podstawowe atrybuty będą się zwiększały o 1 do 5 punktów za każdym razem, gdy przejdziemy na wyższy poziom, zależnie od postępów w Umiejętnościach, którymi dany Atrybut zarządza.

Zasadniczo górny limit poziomu Atrybutów został ustalony na 100, jednak możemy go zwiększać ponad tą granicę przy pomocy rożnych efektów (na przykład czasy, zaklęte przedmioty, alchemiczne mikstury).

Atrybut pochodny Zdrowie także zwiększa się z każdym poziomem postaci, zależnie od wartości Wytrzymałości.

Ostatnia modyfikacja: 2011-04-30 00:00:00