Rasy

W Cyrodiil spotkamy rasy z całego obszaru Tamriel. Każda z nich posiada unikalne umiejętności oraz moce. Możemy także określić prowincje rodzinne, z których się wywodzą i które głównie zasiedlają. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są Orkowie. Mimo, że zamieszkują głównie w Orsinium, nie wywodzą się stamtąd. Szczegółowa analiza każdej z ras została zamieszczona w odpowiednim dziale. Wybór rasy określa początkowe wartości głównych Atrybutów postaci gracza oraz bonusy do Umiejętności. Każda rasa w grze The Elder Scroll IV: Oblivion posiada dodatkowe, specjalne właściwości (pozytywne lub negatywne)

Ostatnia modyfikacja: 2011-05-13 06:11:28